Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Get the Flash Player to see this player.

วันที่เหตุการณ์ : 2 พ.ค. 2555
หัวข้อ : เจ้าหน้าที่โครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดูงานการทดสอบ Butterfly Valve ณ บริษัทสยามคาสท์ไอรอน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด : เจ้าหน้าที่โครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราดูงานการทดสอบ Butterfly Valve
 ณ บริษัทสยามคาสท์ไอรอน  จังหวัดสมุทรสาคร  วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

(Post : 15 พ.ค. 2555)
วันที่เหตุการณ์ : 2 พ.ค. 2555
หัวข้อ : เจ้าหน้าที่โครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดูงานการทดสอบ Butterfly Valve ณ บริษัทสยามคาสท์ไอรอน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
(Post : 15 พ.ค. 2555)
วันที่เหตุการณ์ : 25 เม.ย. 2555
หัวข้อ : สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 25 เมษายน 2555
(Post : 25 เม.ย. 2555)
วันที่เหตุการณ์ : 24 พ.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
(Post : 24 พ.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 4 ต.ค. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2554 (ล้น Spillway) เวลา 0.900 น.
(Post : 4 ต.ค. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 29 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.
(Post : 29 ก.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 28 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.
(Post : 28 ก.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 28 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราล้นออกทางระบายน้ำฉุกเฉิน Spillway ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น.
(Post : 28 ก.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 21 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 21 กันยายน 2554
(Post : 21 ก.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 14 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 14 กันยายน 2554
(Post : 15 ก.ย. 2554)
วันที่เหตุการณ์ : 7 ก.ย. 2554
หัวข้อ : ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 7 กันยายน 2554
(Post : 7 ก.ย. 2554)
more>>
 
   

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรรั้วโรงเรียน และหลักสูตร 1 วัน 12-มี.ค.-2556
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 08-ก.พ.-2556
การประชุมวางแผนการส่งน้ำพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2555/56 ครั้งที่ 5 05-ก.พ.-2556
 
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือ / คำสั่ง
สารสนเทศภายในโครงการ
บัญชีอาคารชลประทาน
อาสาสมัครชลประทาน
การช่วยเหลือการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
การติดตามเรื่องร้องขอ
MyCalendar

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์
เริ่มนับตั้งแต่ 23 / กันยายน / 2551
       


หน่วยงานภายในกรมชลประทานส่วนกลาง
หน่วยงานภายในกรมชลประทานส่วนภูมิภาค
สำนักชลประทานที่ 1   สำนักชลประทานที่ 2   สำนักชลประทานที่ 3   สำนักชลประทานที่ 4   สำนักชลประทานที่ 5   สำนักชลประทานที่ 6
สำนักชลประทานที่ 7   สำนักชลประทานที่ 8   สำนักชลประทานที่ 9   สำนักชลประทานที่ 10   สำนักชลประทานที่ 11   สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 13   สำนักชลประทานที่ 14   สำนักชลประทานที่ 15   สำนักชลประทานที่ 16   สำนักชลประทานที่ 17
 
Google